CONSELLS PER A EVITAR EL CONTAGI DEL CORONAVIRUS

QUEDA'T A CASA

S'ha decretat l'Estat d'Alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només es pot eixir de casa per a les activitats següents:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris

c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual

e) Assistir i cuidar persones majors, menors, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables

f) Desplaçar-te a entitats financeres i d'assegurances

g) Per causa de força major o situació de necessitat

h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa que ha de fer-se individualment, llevat que s'acompanye persones amb discapacitat o per alguna altra causa justificada

Si es presenten símptomes de Covid-19, has d'evitar anar al centre d’atenció primària Les persones que presenten simptomatologia Covid-19 seran ateses preferentment en els seus domicilis Actua amb responsabilitat, consciència i sentit de societat seguint les indicacions de les autoritats sanitàries Sanitat posa a la disposició de la ciutadania el telèfon 900 300 555 per a oferir atenció en cas de sospita de contagi de coronavirus Si tens dubtes sobre si has contret el coronavirus, fes l’autotest: http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_val.html

 

LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS LA HIGIENE

  • Higiene de mans freqüent (llavada amb aigua i sabó o solucions alcohòliques) especialment després d’algun contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn
  • En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat
  • Usar mocadors d'un sol ús i tirar-los després d’haver-los utilitzat Usar mocadors d'un sol ús i tirar-los després d’haver-los usat.
  • Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans en faciliten la transmissió. LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS LA HIGIENE Majors de 60 anys Hipertensió arterial Diabetis Malalties cardiovasculars

 

GRUPOS VULNERABLES

  • Malalties pulmonars cròniques
  • Càncer Inmunodeficiències
  • Embaràs

 

MESURES EN CENTRES SANITARIS

  • Segons les necessitats dels centres hospitalaris, es podran suspendre o ajornar els ingressos i intervencions quirúrgiques programades i les proves diagnòstiques i consultes externes no preferents
  • Sempre que siga possible, s'habilitaran llits de reserva i noves unitats Covid-19 en hospitals