Història

Ceràmica Commemorativa

    
Va ser un annex de la desapareguda alqueria àrab de Cairent. Lloc de moriscos, comptava amb 32 cases abans de l'expulsió d'estos. En el segle XVI van detindre el senyoriu els Vilaragut, comtes d'Olocau.

En 1650 es va concedir el títol de marqués de Llanera a Jorge Sanz de Vilaragut i de Castellví, segon comte d'Olocau. 

El marquesat va passar als Fenollet que es van cognomenar també Sanz de Vilaragut i, finalment, als Castillo.

    
Antigament formava un sol nucli amb Carbonell, hui un barri de Llanera de Ranes. En 1.838 se li va agregar el municipi de Torrent de Fenollet.

Des del segle XVIII, la seua demografia manté un ritme ascendent, que fa que els seus habitants passen de 333 en 1715 a 959 en 1.981, i 1.100 en 2.001.