Concurs Cartells 25N_ Dia Internacional Contra la Violència de Gènere
19/11/2018

Concurs organitzat per la Mancomunitat La Costera—Canal, amb l’'objectiu de seleccionar la imatge gràfica per difondre el “Dia Internacional contra la violència de Gènere”en els municipis que conformen la Mancomunitat..

D'aquest concurs sorgirà també una exposició itinerant amb tots els cartells que s'han presentat.

BASES:  
  1.  PARTICIPACIÓ | Pot participar qualsevol persona major de 16 anys.
  2. TEMÀTICA: Els cartells han d’incloure la llegenda “25 de novembre. Dia Internacional contra la violència de Gènere”.
  3. PRESENTACIÓ: Es pot utilitzar la tècnica que es considere més adequada per a la seua realització, però sempre compatible amb format cartell, DIN A3. S'haurà de presentar digitalitzada per email a comunicacio@costeracanal.es
  4. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: fins al 19/11/18 a les 21.00 
  5. PREMI: el concurs té una única dotació econòmica que suposa la concessió d'un premi de 200 euro
  6. VEREDICTE: el veredicte del concurs es realitzarà el dia 21/11/18 pel tribunal que donarà fe del cartell més original i estarà format per personal tècnic de la Mancomunitat. Aquest veredicte es publicarà en la pàgina web corporativa així com en les xarxes socials de la mancomunitat aquell mateix dia.
  7. ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI. El lliurament del premi es farà a la seu de la Mancomunitat La Costera-Canal i serà comunicat amb antelació a través dels mitjans habituals.
  8. ALTRES: l'acceptació d'aquestes bases suposarà l'autorització expressa de la difusió del cartell premiat i de la utilització del nom del guanyador o la guanyadora en xarxes socials i web oficial de la Mancomunitat.
  9. Amb l'acceptació d'aquestes bases el participant autoritza expressament als organitzadors la captació, reproducció o publicació per fotografia, xarxa social, o qualsevol altre procediment de la seua imatge, així com la utilització del seu nom i veu, per a fins publicitaris, comercials o de naturalesa anàloga en relació amb el present concurs, podent ser comunicats públicament en qualsevol mitjà, inclòs internet, xarxes socials o pàgines web, sense limitació geogràfica o temporal ni contraprestació econòmica. Els cartells que participen en aquest concurs podran ser publicats i difoses a la web http://www.lacosteracanal.es així com al perfil social https://www.facebook.com/MancomunitatCosteraCanal/ i @MancoCostera, quedant emmagatzemades en elles de forma indefinida, i als mitjans de comunicació. A més, també autoritza la utilització de les seues dades per a rebre informació d’interés relacionada amb la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal. L'organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases així com per excluir qualsevol obra que no s'ajuste a les presents normes o ferisca o puga ferir la sensibilitat de les persones.